Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Μια διαδικτυακή συζήτηση από το EPALE Cyprus και το CARDET για το πως μπορούμε μέσω της διά βίου μάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων να μετατρέψουμε την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση σε ευκαιρία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, συζητήθηκαν:
  • Οι στόχοι και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων
  • Το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων
  • Δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο

Ομιλητές:
  • Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπεύθυνος Έργου EPALE
  • Λούκας Φουρλάς – Ευρωβουλευτής και Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023
  • Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

* Συντονιστής: Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής CARDET

https://www.facebook.com/CARDETngo/videos/708197214503002