Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου στις 31/5/2023 για το Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».
849 Απόφαση Υπουργικού.pdf 94.849 Απόφαση Υπουργικού.pdf