Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2023 έγιναν επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και συγκεκριμένα με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ), το Τμήμα Δημόσιας Δοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΟΒΕΚ), την Ένωση Κοινοτήτων και Δήμους της επαρχίας Λευκωσίας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επαφές με μεγάλους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, ήτοι, ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, ΚΟΑ, ΚΟΑΠ, Οργανισμός Νεολαίας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τη Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει επαφές με τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και πραγματοποιήθηκαν ήδη οι συναντήσεις με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.


Προγραμματίζονται συναντήσεις με μεγάλους οργανισμούς / επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 250 ατόμων.

Σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε προθυμία για ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια και συμφωνήθηκαν οι επόμενες ενέργειες με την έναρξη των προγραμμάτων ολιγόωρης κατάρτισης που τοποθετούνται χρονικά περί τα τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου.