Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα διοργανώσει τον Νοέμβριο του 2023 τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης:

15 Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Νοέμβριο του 2023