Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει τρία(3) είδη Εργαστηρίων Europass με τα θέματα «Εργαλεία Καριέρας», «Οριζόντιες Δεξιότητες» και «Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ», τα οποία προσφέρονται δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο / ενδιαφερόμενη.

11 Δωρεάν Εργαστήρια Europass