Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω παρουσιάσεων με θέμα «Ψηφιακές Δεξιότητες στη ζωή μας».

Για τον μήνα Νοέμβριο του 2023 έχουν προγραμματιστεί οι πιο κάτω παρουσιάσεις:
eskills-presentations-nov2023.pdf