Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαϊου 2023 Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξένια" στη Λευκωσία, στην παρουσία των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, του Ευρωβουλευτή και Εισηγητή του Έτους Δεξιοτήτων στο Ευρωκοινοβούλιο κου Λουκά Φουρλά και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων και κοινού.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκε η Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, καθώς και η σημαντικότητα των δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κύρια θέματα «Δεξιότητες και Εργασία: Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κύπρο», «Εκπαίδευση και Δεξιότητες στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές», και «Δεξιότητες στην Κύπρο για τον 21ο αιώνα: Νεολαία, Περιβάλλον, Φύλο, Νέες Τεχνολογίες».