Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Γιάννης Παναγιώτου απήυθυνει χαιρετισμό στην εκδήλωση που διοργανώνει το European Institute of Management and Finance (EIMF) με θέμα «Η επένδυση στις επαγγελματικές δεξιότητες ως επιταχυντής της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης» η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, στο κτίριο όπου στεγάζεται το EIMF (Μεγάρων 25, Στρόβολος), στη Λευκωσία.

Ημερομηνία/ώρα Δραστηριότητας: 03-11-2023 10:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο πιο κάτω link:
https://eimf.eu/eimf-roundtable-discussion-on-investing-in-professional-skills-as-an-accelerator-for-sustainable-economic-growth/