Avrupa Beceriler Yılı için Ulusal Eylem Planı


Dijital beceriler
Program, insan faaliyetlerinin çeşitli alanları ve internet güvenliği konuları için faydalı dijital uygulamalar sunmaktadır. Bireysel ve iş düzeyinde faydalı yapay zeka uygulamalarına vurgu yapılmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında geleceğin meslekleri ana hatlarıyla belirtilmekte ve ileri eğitim fırsatları sunulmaktadır.

İş güvenliği ve sağlık
Program, modern bir profesyonel için iş güvenliği ve sağlığının önemini açıklamaktadır. Farklı mesleki tehlike türlerini sunmakta ve bunlara karşı korunmak için bir dizi tehlike ve önlem örneği vermektedir. Risk yönetiminin temel ilkeleri açıklanmakta ve konuyla ilgili daha fazla eğitim ve bilgi için fırsatlar sunulmaktadır.

Yeşil büyüme/çevre
Program, çevresel zorlukları (iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği) ve bunların yaşamlarımız üzerindeki etkilerini analiz etmekte ve bu zorluklara bir yanıt olarak sürdürülebilir kalkınma, yeşil büyüme ve döngüsel ekonomi kavramlarını açıklamaktadır. Kıbrıs'ın temel çevresel göstergeleri sunulmakta ve bireyler ve işletmeler için çevre dostu uygulamalar hakkında tavsiyeler verilmektedir. Yeşil meslekler ve beceriler ana hatlarıyla belirtilmekte ve konuyla ilgili daha ileri eğitim fırsatları sunulmaktadır.

Kalite
Program, kalite kavramını müşteri ihtiyaçlarının karşılanma derecesi olarak açıklamaktadır. Kalite maliyeti kavramı ve kalite-verimlilik ilişkisi analiz edilmektedir. Avrupa ve uluslararası standartlara göre kalite yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynaklarının katılımı ve sürekli iyileştirme üzerinde durularak açıklanmaktadır. Temel kalite geliştirme araçları ve bu konuda daha fazla eğitim ve farkındalık yaratma fırsatları sunulmaktadır.