Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Παρουσιάσεις στις Ψηφιακές Δεξιότητες για το Τεχνικό Προσωπικό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, 27 και 29/02/24