Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) προωθεί την υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων, τα οποία έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 (ΣΑΑ) με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU.

Σκοπός του Έργου που αφορά στα «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία» είναι η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, σε γαλάζιες δεξιότητες οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία» καθώς και τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.