Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77,
2100 Αγλαντζιά Λευκωσία,
Κύπρος.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 20536,
1679 Λευκωσία,
Κύπρος.

Τηλ: +(357) 22 806000
Φαξ: +(357) 22 376872
E-mail: info@kepa.mlsi.gov.cy
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Μελίνα Νεοφύτου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +35722806141
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy