Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Δωρεάν Εργαστήρια Europass

Το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει τα πιο κάτω τρία(3) είδη Εργαστηρίων Europass, τα οποία προσφέρονται δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο / ενδιαφερόμενη:
1. Εργαλεία Καριέρας
2. Οριζόντιες Δεξιότητες
3. Σταδιοδρομία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.e-gnosis.gov.cy/training/europass/