Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Τα πιο κάτω προγράμματα διάρκειας περίπου 2 ωρών προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ από τον Δεκέμβριο 2023 σε τρείς διαφορετικές μορφές:
- Δια ζώσης με φυσική παρουσία
- Εξ αποστάσεως σύγχρονο μάθημα (webinar)
- Εξ αποστάσεως ασύγχρονο μάθημα

Η εγγραφή στα προγράμματα και η παρακολούθηση των webinars γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης πατώντας εδώ. Στην εν λόγω πλατφόρμα παρουσιάζεται η ημερομηνία και ώρα των μαθημάτων σας. Με την ολοκλήρωση ενός μαθήματος μπορείτε μέσα από την πλατφόρμα να τυπώσετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης.


Επιχειρήσεις και οργανισμοί που επιθυμούν τη διοργάνωση παρουσιάσεων για το προσωπικό τους μπορούν να βρουν πρακτικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας εδώ


Πράσινη ανάπτυξη/περιβάλλον: Οι πράσινες δεξιότητες αποτελούν την απάντηση για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις!Δείτε αναλυτική περιγραφή..Ψηφιακές δεξιότητες: Το κλειδί για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και για αύξηση της παραγωγικότητας!Δείτε αναλυτική περιγραφή..Ασφάλεια και υγεία: Η ανθρώπινη ζωή και η υγεία είναι αναντικατάστατες! Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στο άτομα, τα ατυχήματα έχουν και κοινωνικό και οικονομικό κόστος!Δείτε αναλυτική περιγραφή..Ποιότητα: Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ποιότητα διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων!Δείτε αναλυτική περιγραφή..