Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Κέντρο Παραγωγικότητας και την Γ.Σ. Π.Ο.Β.Ε.Κ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων στις 04/04/2024