Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε τη δωδεκάμηνη περίοδο από 1η Μαΐου 2023 μέχρι 30 Απριλίου 2024 σε Έτος Δεξιοτήτων με στόχους την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων στην Ευρώπη και την τόνωση των επενδύσεων στην κατάρτιση για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων εργαζομένων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να στηριχθούν οι άνθρωποι κατά τη μετάβαση από μία θέση εργασίας σε άλλη.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην Κύπρο
Συμμετέχοντας στην προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμόρφωσε το Σχέδιο Δράσης «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2023.

Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Α. Ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας

Β. Παροχή κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης

Γ. Προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης

Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) έχει αναλάβει την υλοποίηση δωρεάν μαθησιακών παρεμβάσεων, οι οποίες επικεντρώνονται σε τέσσερεις βασικές πτυχές της επαγγελματικής κουλτούρας που είναι:
α) η πράσινη ανάπτυξη και το περιβάλλον
β) οι ψηφιακές δεξιότητες
γ) η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και
δ) η ποιότητα.

Οι μαθησιακές παρεμβάσεις απευθύνονται στο σύνολο του υφιστάμενου και μελλοντικού εργατικού δυναμικού με στόχο να αναδείξουν τη σημασία των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα πιο πάνω θέματα για ένα σύγχρονο επαγγελματία και να αποτελέσουν την αφετηρία για εμπλουτισμό και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στα θέματα αυτά. Θα υλοποιηθούν δε μέσω σύντομων παρουσιάσεων που θα προσφέρονται είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως (webinars) από έμπειρους εκπαιδευτές, συνεργάτες του ΚΕΠΑ, είτε με τη μορφή ασύγχρονης μάθησης μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ο δικός σας ρόλος
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, και για επίτευξη του στόχου συμμετοχής στις μαθησιακές δραστηριότητες ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων, σας καλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας αξιοποιώντας τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται από το ΚΕΠΑ, ώστε να πολλαπλασιάσουμε τη γνώση και να συμβάλουμε από κοινού σε μια επιτυχή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που να οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας στον τόπο μας.

Πώς μπορείτε πρακτικά να συμβάλετε
Μπορείτε να συμβάλετε με συνδιοργάνωση σύντομων παρουσιάσεων στις τέσσερεις πτυχές επαγγελματικής κουλτούρας ως αφετηρία για εμπλουτισμό και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών, των μελών, των πελατών και των συνεργατών σας

Οι παρουσιάσεις μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο κάποιας δικής σας προγραμματισμένης εκδήλωσης ή ημερίδας ή να διοργανωθούν αυτόνομα, σε δικό σας χώρο ή στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα χωρίς καμία επιβάρυνση εκ μέρους σας.

Μια συνοπτική παρουσίαση και για τις τέσσερεις πτυχές επαγγελματικής κουλτούρας διαρκεί περίπου μία ώρα ενώ πιο περιεκτικές παρουσιάσεις για κάθε θεματική πτυχή έχουν διάρκεια από 2 μέχρι 3 ώρες η κάθε μία.

Προβολή και αναγνώριση
Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην προσπάθεια ανάπτυξης σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση ενώ όλες οι δραστηριότητες που θα συνδιοργανώνονται θα προβάλλονται από το ΚΕΠΑ. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί θα μπορούν να προβάλλουν τις εν λόγω δραστηριότητες κατάρτισης σε όλα τα μέσα προώθησης με δικές τους ενέργειες.

Άτομα για επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και διευθέτηση παρουσιάσεων για τον οργανισμό σας:

Κάτια Καλογέρη Δημητρίου, Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας, τηλ. 22806132, ηλ. ταχ. kkalogeri@kepa.mlsi.gov.cy

Χριστιάνα Χριστοδούλου, Λειτουργός Παραγωγικότητας Α’, τηλ. 22806119, ηλ.ταχ. cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy
Πρόσκληση προς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις για συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΕΔ.pdf