Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, στο στρατόπεδο Μιχαήλ Γιωργάλλα στον Μαθιάτη η εναρκτήρια εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, παρουσία των Υπουργών Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η 12μηνη περίοδος από τον Μάιο 2023 μέχρι τον Απρίλιο 2024 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έτος Δεξιοτήτων με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρομεσαίες, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην ΕΕ δίνοντας νέα ώθηση στη διά βίου μάθηση, προωθώντας μια νοοτροπία επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, βοηθώντας τα άτομα να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας διασφαλίζοντας έτσι ότι η οικονομική ανάκαμψη, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, θα είναι κοινωνικά δίκαιες και πρόσφορες.

Στην Κύπρο οι δράσεις του Έργου θα αναπτυχθούν στη βάση Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο.

Στην εκδήλωση έγινε στους συμμετέχοντες οπλίτες σύντομη παρουσίαση με θέμα «Σύγχρονη Επαγγελματική Κουλτούρα», η οποία ανέδειξε τη σημασία των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και την Ποιότητα για ένα σύγχρονο επαγγελματία.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων έχουν αναπτυχθεί προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται δωρεάν και είναι ανοικτά για τα ευρύ κοινό.
Μαθιάτης Δελτίο Τύπου.pdf