Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας, διοργάνωσε την Παρασκευή 16/02/2024 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΚΣ Τρούλλων, δίωρη παρουσίαση με τίτλο «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία “ .

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για ένα σύγχρονο επαγγελματία.

Παρουσιάστηκαν τα διάφορα είδη επαγγελματικών κινδύνων και έγινε αναφορά σε πληθώρα παραδειγμάτων κινδύνων και μέτρων προστασίας από αυτούς.

Επεξηγήθηκαν επίσης οι βασικές αρχές διαχείρισης των κινδύνων και παρουσιάστηκαν ευκαιρίες περαιτέρω κατάρτισης και ενημέρωσης για το θέμα.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν μέλη του ΚΣ Τρούλλων καθώς και κάτοικοι της περιοχής.