Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Κέντρο Παραγωγικότητας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Κύπριος ευρωβουλευτής κ. Λουκάς Φουρλάς ο οποίος είναι και ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.