Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


    Οι δράσεις του Πυλώνα περιλμβάνουν:

    Προγράμματα Κατάρτισης με σημείο Αναφοράς τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων

Προωθείται η διοργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης για τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα για τα οποία υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας με στόχευση τη συμμετοχή περίπου 650 ατόμων και την εξέταση και πιστοποίηση των ατόμων αυτών.

Ειδικότητες
1. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίπεδο 5.
2. Οικοδόμος. Επίπεδο 4.
3. Τεχνίτης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων. Επίπεδο 4.
4. Τεχνίτης συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων. Επίπεδο 4.
5. Τεχνίτης κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων. Επίπεδο 4.
6. Πωλητής σε κατάστημα. Επίπεδο 4.
7. Προγραμματιστής ηλεκτρονικών εφαρμογών. Επίπεδο 5
8. Τραπεζοκόμος Επίπεδο 4.    Κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και υγείας για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα
Στη βάση Συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ ΥΕΚΑ και Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) θα προωθηθεί η κατάρτιση τουλάχιστον 5.000 εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, ως προϋπόθεση με την μορφή του safe-pass, για την εργασία στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (anad.org.cy)