Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Το Κέντρο Παραγωγικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, προσφέρει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού International Computer Driving Licence (ICDL), μετά από συμμετοχή σε αντίστοιχη εξέταση, η οποία θα προσφέρεται επίσης δωρεάν.

Προσφερόμενα Προγράμματα:

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Computer Essentials)

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση των βασικών εννοιών για τη χρήση των Η/Υ, των συσκευών και του λογισμικού,
    • Αποτελεσματική διαχείριση αρχείων και φακέλων,
    • Προστασία δεδομένων και συσκευών από κακόβουλο λογισμικό,
    • Πράσινη πληροφορική, προσβασιμότητα και υγεία των χρηστών.
2. Βασικές Γνώσεις Διαδικτύου (Online Essentials)

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση των εννοιών της περιήγησης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο,
    • Αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου,
    • Πνευματικά δικαιώματα και προστασία δεδομένων,
    • Κατανόηση των διαδικτυακών κοινοτήτων, επικοινωνιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Επεξεργασία Κειμένου (Word Processing), MS Word

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Χρήση εφαρμογών δημιουργίας, επεξεργασίας κειμένου και ετοιμασίας εγγράφων,
    • Εισαγωγή πινάκων και εικόνων,
    • Προετοιμασία εγγράφων για λειτουργίες συγχώνευσης αλληλογραφίας,
    • Μορφοποίηση κειμένων, ορθογραφικός έλεγχος πριν την τελική εκτύπωση.
4. Επεξεργασία Κειμένου - Προχωρημένο Επίπεδο (Word Processing - Advanced), Ms Word

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Σύνθετη μορφοποίηση κειμένου με διατήρηση συνεπούς σχεδίασης μέσω της χρήσης συγκεκριμένου στυλ χαρακτήρων και παραγράφων, δημιουργίας υποσημειώσεων, λεζάντων, πινάκων περιεχομένου, ευρετηρίων, παραπομπών, υδατογραφημάτων, ενοτήτων, κεφαλίδων κ.α.,
    • Βελτίωση της παραγωγικότητας με τη χρήση πεδίων, φόρμων και προτύπων,
    • Χρήση λειτουργιών αυτοματισμού (π.χ. μακροεντολές),
    • Χρήση δυνατοτήτων σύνδεσης και ενσωμάτωσης για την ενοποίηση δεδομένων και εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας εγγράφων.
5. Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets), MS Excel

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Χρήση υπολογιστικών φύλλων
    • Δημιουργία μαθηματικών και λογικών τύπων
    • Δημιουργία και επεξεργασία γραφημάτων
    • Ρύθμιση σελίδων υπολογιστικού φύλλου πριν την εκτύπωση
6. Υπολογιστικά Φύλλα - Προχωρημένο Επίπεδο (Spreadsheets - Advanced), MS Excel,

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Εφαρμογή προηγμένων επιλογών μορφοποίησης,
    • Χρήση συναρτήσεων, δημιουργία γραφημάτων, πινάκων, λιστών για ανάλυση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση δεδομένων,
    • Επικύρωση και έλεγχο δεδομένων υπολογιστικού φύλλου,
    • Δημιουργία μακροεντολών, δυνατότητες σύνδεσης, ενσωμάτωσης και εισαγωγής για την ενοποίηση δεδομένων,
    • Σύγκριση και συγχώνευση υπολογιστικών φύλλων και εφαρμογή ασφαλείας υπολογιστικού φύλλου.
7. Παρουσιάσεις (Presentations), MS PowerPoint

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση διαφορετικών προβολών παρουσίασης,
    • Επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου σε παρουσιάσεις,
    • Επιλογή, δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων,
    • Επεξεργασία εικόνων και σχεδιαζόμενων αντικειμένων,
    • Εφαρμογή κινουμένων σχεδίων και εφέ μετάβασης στις παρουσιάσεις.
8. Χρήση Βάσης Δεδομένων (Using Databases), MS Access

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση της έννοιας «βάση δεδομένων», του πως οργανώνεται και πως λειτουργεί,
    • Δημιουργία και τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών,
    • Ανάκτηση και χειρισμός πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης και προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση.
9. Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing)

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση των βασικών εννοιών της χρήσης ψηφιακών εικόνων, γραφικών και χρωμάτων,
    • Χρήση ποικίλων εφαρμογών διαχείρισης εικόνων και αποθήκευσης,
    • Προετοιμασία εικόνων για εκτύπωση και δημοσίευση.
10. Ψηφιακό Μάρκετιγκ (Digital Marketing)

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση των βασικών εννοιών του ψηφιακού μάρκετινγκ, των επιλογών παρουσίας στο διαδίκτυο και επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδί για βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης,
    • Αναγνώριση χρήσης διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αποτελεσματική τους χρήση για την προώθηση και δημιουργία δυνητικών πελατών,
    • Χειρισμό της υπηρεσίας διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
    • Επιλογές για υλοποίηση διαδικτυακού μάρκετινγκ και διαφήμισης και χρήση analytics για βελτίωση και παρακολούθηση διαφημιστικών εκστρατειών.
11. Προγράμματα Διαδικτυακής Συνεργασίας(Online Collaboration)

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για:
    • Κατανόηση των εννοιών της διαδικτυακής συνεργασίας και της τεχνολογίας νέφους (cloud computing),
    • Χρήση διαδικτυακών ημερολογίων για προγραμματισμό δραστηριοτήτων και διαδικτυακών εφαρμογών αποθήκευσης και παραγωγικότητας,
    • Συνεργασία και αλληλεπίδραση με τη χρήση κοινωνικών δικτύων, ιστολογίων και wiki,
    • Προγραμματισμός και φιλοξενία διαδικτυακών συσκέψεων και χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης,
    • Κατανόηση βασικών εννοιών κινητής τεχνολογίας και χρήση emails, εφαρμογών και συγχρονισμού.

Για εγγραφές στα προγράμματα παρακαλώ πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό Παραγωγικότητας κα Κατερίνα Κόκκινου, τηλ.: 22806128 και email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy

ICDL A5 HR.pdf